Condicions Generals

Aquell que realitzi l'ús i la contractació d'algun dels serveis o instal·lacions d'Emporda Golf Club S.A, adquireix la categoria de Client, declarant tenir capacitat legal per a la contractació dels serveis oferts, de manera que accepta íntegra i expressa, sense reserves de cap classe, les presents Condicions Generals així com les condicions particulars recollides al Règim d'ús i utilització de les instal·lacions i serveis,

Fet